Мартина Димитровска

студент на ФМН

Програмата Еразмус + е искуство што би го препорачала на секој студент. Оваа програма нуди размена на искуства, знаење и запознавање на колеги и стекнување пријатели. Јас мојата мобилност ја остварив на Фармацевтскиот факултет во Софија Р.Бугарија, каде се стекнав со многу знаења,нови искуства и пријатели, а и градот Софија е посебен, со прекрасна архитектура и преполн со знаменитости.

Па, топло би го препорачала градот и Универзитетот за мобилност. Исто така би сакала на сите студенти да им ја препорачам програмата Еразмус +, за да ги збогатат своите искуства од најубавите денови во животот, студентските.

Our Location

Get in Touch