Стефанија Јовева, Студент по медицински науки (шестта година)

практикант 2016/2017

Моето Еразмус + искуство го стекнав во Хајделберг кој е еден од најпознатиет градови за медицина. Овде бев на пракса на три одделенија: хирургија, интерна медицина и офталмологија. Прекрасно ме прифатија уште на самиот почеток, сите беа многу пријателски настроени кон мене и ми покажуваат многу работи како за медицината така и за културата. Ми даваа да работам се што работат и нивните студенти: да земам крв, да праќам во лабараторија, да разговарам со пацинтите, да прегледувам со земање анамнеза, физикален преглед, присуствуо на операции.

Праксата за мене претставуваше одличена можност да се промовирам самаат себа, потоа Универзитетот и Македонија. Им кажував исто така за начинот на работа и студирањето кај нас. Горда сум што можеме да се вклопиме во европските начини на студирање. На секој студент му препорачувам да го доживее оваа искуство и дружење.

Our Location

Get in Touch