Драган Спасов, Увиверзитет Гоце Делчев -  Штип, Дипломиран доктор по дентална медицина

Еразмус + пракса- 2018

Како дипломиран доктор  по дентална медицина - Стоматологија, приправничкиот стаж  решив да го обавам во некоја од соседните земји. Можностите кои ги нуди Еразмус + прграмата ги искористив да истиот стаж го поминам во соседна Република Бугарија, во градот Пловдив на Медицинскиот универзитет, Пловдив.  Професионалното искуство со кое се стекнав со мојот претстој во Пловдив е многу големо и истото се надевам ќе ми помогне во натомошната моја професионална кариера. Што се однесува до социјалниот живот, стекнувањето нови пријателста, запознавањето на нови држави и култури, можам да кажам дека Еразмус + размената ми овозможи да исото искуство биде незаборавно. Моја препорака  до сите колеги - студенти е да ја искористат можноста за размена преку Еразмус + програмата за да и тие споделат дел од нивниот претстој, а со тоа да си го збогатат своето образовно и животно искуство.

Our Location

Get in Touch